คิดจะเที่ยวเมืองตราด คิดถึงตราดเบิกบาน

ตราดเบิกบาน

 ขอเชิญ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน : วิถีคนตราด ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ถนนคนเดินชุมชนริมคลองบางพระ ถนนหลักเมืองตราด

Visitors: 685