คิดจะเที่ยวเมืองตราด คิดถึงตราดเบิกบาน

ตราดเบิกบาน

ตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

Visitors: 3,944