เกาะหมากรับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

    ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมพิธีและรับมอบรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลกประจำปี 2022 (Top 100 Destination Sustainability Stories 2022) ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (ประเทศกรีซ) ซึ่งจัดโดย Green Destinations Foundation และหน่วยงาน Partner ด้านการท่องเที่ยว เช่น ITB Berlin, Travellife, ASEAN Ecotourism Network และ Ecotourism Australia เป็นต้น


   ซึ่งในปีนี้ "เกาะหมาก" จากประเทศไทย เป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยมีการเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนจากทั่วโลกพิจารณาตามเกณฑ์สากล และ อพท. ได้จัดทำรายงานสถานะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์ของ Green Destinations Standard จำนวน 15-30 ข้อ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวพัฒนามาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

 

ที่มา : https://www.facebook.com/trattv/photos/a.1413516302199509/3217168658500922/ 

 

 

Visitors: 23,027